SERVIS A AKTUALIZÁCIE NAVIGÁCIE

AUDI

AKTUALIZÁCIA MAPOVÝCH PODKLADOV AUDI MMI 3G PLUS

Nepozná Vaša navigácia nový dialničný úsek, alebo kruhový objazd? Riešením je aktualizovať mapové podklady na najnovšiu verziu.

AKTUALIZÁCIA MAPOVÝCH PODKLADOV AUDI MMI 3G DVD A HDD

Nepozná Vaša navigácia nový dialničný úsek, alebo kruhový objazd? Riešením je aktualizovať mapové podklady na najnovšiu verziu.

AKTUALIZÁCIA MAPOVÝCH PODKLADOV AUDI MMI 2G

Nepozná Vaša navigácia nový dialničný úsek, alebo kruhový objazd? Riešením je aktualizovať mapové podklady na najnovšiu verziu.

AKTUALIZÁCIA MAPOVÝCH PODKLADOV AUDI RNSE

Nepozná Vaša navigácia nový dialničný úsek, alebo kruhový objazd? Riešením je aktualizovať mapové podklady na najnovšiu verziu.

NAVIGÁCIA BEZ GPS SIGNÁLU?

Hlási Vaša navigácia, že je bez GPS signálu, alebo že nevidí žiadny GPS satelit? Celkom bežný problém, ktorý možno väčšinou vyriešiť na počkanie…

VYČISTENIE, ALEBO VÝMENA LASERA NAVIGÁCIE

Navigácia nečíta navigačné CD alebo DVD? Bežný problém, ktorý dokážeme vyriešiť vyčistením, alebo výmenou lasera navigácie.